Фирмен профил на СД „УЛТРАСТИЛ - Тончев и Тончева Сие”
Untitled Document

 

 1. Име на предприятието и адрес:
  СД „УЛТРАСТИЛ - Тончев и Тончева Сие” - с.Ч.Осъм, общ. Троян 

 2. Година на основаване:
  1994 год. 

 3. Обем на производствената площ:
  1200 кв.м 

 4. Брой заети лица:
  41 човека 

 5. Управител:
  Милчо Иванов Тончев 

 6. Капацитет:
  -          -             - 

 7. Къде предприятието реализира продуктите си:
  Вътрешен пазар