Фирмен профил на ЕТ „Диниба-Димитър Влаховски”
Untitled Document

 

 1. Име на предприятието и адрес:
  ЕТ „Диниба-Димитър Влаховски”
  с. Балабанско, общ.Троян

 2. Година на основаване:
  1990 г.

 3. Обем на производствената площ-кв.м.
  2500 кв.м

 4. Брой заети лица:
  35 човека

 5. Има на собственика:
  Димитър Н. Блаховски

 6. Капацитет:
  - - -

 7. Къде предприятието реализира продуктите си:
  Предимно България и Кипър