Untitled Document

 

 1. Име на предприярието и адрес:
   „Болайд”ООД, с.Орешак –Родно изкуство, общ.Троян 

 2. Година на основаване
   2002 г. 

 3. Обем на производствената площ- кв.м
   1600 кв.м 

 4. Брой заети лица
   18 човека 

 5. Съдружници
   Гюлджихан Юмер Садък и Ахмед Мюждат Кемер 

 6. Капацитет
    -         -            - 

 7. Къде предприятието реализира продуктите си:
   България, Турция, Италия, Гърция, Македония